Geograafia"2

Foorum :: Old :: Whatever

Go down

Geograafia"2

Post  rrobot rom on Tue Mar 15, 2011 8:12 pm

Nimi.....10....klass
Pedosfäär B Kontrolltöö nr.3 40 punkti

1.Kirjelda mulla mineraalse osa koostist ja tähtsust.
Mulla mineraalne osa määrab mulla toitaine sisalduse.
Mineraalosad on suures osas pärit lähtekivimist, mille lahustudes mineraalid vabanevad mulda.
Mulla mineraalne osa on kivikesed, kruus, liiv ja savi.
Mulla viljakuse puhul on ka see, mis mineraalid on ülekaalus ja kas taimed vajavad neid elutegevuseks. Vajavad Ca ja K soolasi ja ei vaja Na ja Si soolasid suurtes kogustes.

2.Selgita biosfääri ja pedosfääri vastastikust seost
Pedosfäärne mullastik on biosfääri osa, mis hõlmab maakoore pindmise kihi, milles mikroobid, seened ja taimed sünteesivad ja muundavad orgaanilist ainet. Taimed (biosfäär) saavad toitaineid mullast (pedosfäärist)

3.Selgita ühe näitega mullatekketegurite osalust mulla tekkes. Vt lk 66, ka lähtekivim ja aktiivsed mullatekketegurid.
Mullatekketegur|Mõju mulla tekkele
1.Aeg| Tekib vastav taimkate, mulla struktuuris aga teatud mullahorisontide järgnevus ja toitainete varu. Lähtekivimi keemilised toitainevarud aastatuhandete vältel ammenduvad.
2. Reljeef| Tähtsus on näiteks see, kummal poolel nõlvast muld asub - varjus või päikesepoolsel nõlval, sellest sõltub veesisaldus.

4. Füüsikalise ja keemilise murenemise 3 erinevust.
Keemiline (3): On vaja niisket ja sooja kliimat, muutub kivimite keemiline koostis, vabastab taimede jaoks mineraale
Füüsikaline (3): On vaja kuiva ja jahedat kliimad, suur temp. amplituud, muutub kivimi kuju-kivim peenestub, loob mulla poorsuse

5.Miks on murenemine looduses väga tähtis?
1) Murenemise töttu tekib muld, mis on taimedel kinnitumiseks vajalik, see muld filtreerib nii vett kui ka õhku
2)
3) Murenemise mõjul tasanevad pinnavormid

6. Õige või väär ,, keemilise ja füüsikalise murenemise kohta
Õige/VäärKõrbetes on ülekaalus keemiline murenemine
Õige/Väär Keemiline murenemine oluline tegur on niiskus
Õige/Väär Füüsikalisel murenemisel muutub kivimi olek
Õige/Väär Happesademete mõjul toimub keemiline murenemine

7. Täida tabel okasmetsade mulla kohta. Vaata kõik töövihiku tabel läbi teise rea korral!

Olulised mullatekketegurid, nende mõju mullaprotsessidele
1) S>A
2) Graniitne lähtekivim
Iseloomulikud mullaprotsessid: 1) leost. 2) s
Mulla nimetus: Leetmuld
Sobivus majantustegevuseks, maaparandus võtted
Metsamajandus, mulla töötlemine ühenditega

8. Milliste mullatekkeprotsesside kirjeldused need on ?
A. Esineb liigniiske kliimaga aladel, kus muld on hapnikuvaene ja orgaaniline aine ei lagune: soostumine
B. Esineb piirkonnas, kus aastane sademete hulk on tasakaalus auramisega. Mulda kujundab rohke orgaanilise aine hulk: kamardumine

Vt ka gleistumine,leetumine, sooldumine, humifitseerumine, ferralisatsioon

9.Mille järgi tunned mullaprofiilis ära väljauhtehorisondi?
Küllaltki hele, suuresti liivaosakestest koosnev.
Kuidas tekib mulda väljauhtehorisont? S>A , vesi liigub mullas allapoole.
Mille järgi tunned ära gleihorisondi?
Sinakashall horisont, kus Fe2 ühendid on reageerinud savimineraalidega, mulla alumistes kihtides.
Kuidas see tekib?
Liigniiskuse või kõõrge põhjavee seisu tulemusena.

Vt ka sisseuhtehorisont-toimub peenemate minerallsete murenemisosakeste ja allapoole liikuvate huumusosakeste kogunemine. Seal on palju rauda
Lähtekivim- Muld on sellele tekkinud. Seal mullatekke protsesse vee ei toimu, seal aja jooksul muld areneb ja laskub järjest sügavamale.
Huumushorisont-toimub taimedelt pärineva orgaanilise aine kogunemine ja segunemine mineraalosaga. Horisont on kobe.

10. Täida tabel inimtegevuse mõjust muldadele.
Inimtegevuse seos muldade sooldumisega, (teine rida kõrbestumisega, erosioon või hapestumine Very Happy)-lk 77-78
Soodustavad looduslikud tingimused: S<A, vesi aurab ära ja mulda jäävad soolad
Kus on intensiivne: kõrbetes ja poolkõrbetes
Tagajärjed: Na soolade tõttu ei moodustu sõmer huumus

11. Reasta joonised loogilisse järjekorda ja iseloomusta mulla kujunemist
1. Pilt on kaheosaline, koosneb ainult varis ja toorhuumusest.
2. Pilt koosneb 5 kihist, Varis ja toorhuumus on väikseim kõikidest piltidest, järgmisena huumuskiht, mis on ka peenike, siis väljauhtehorisont, mis on ka peenike, siis sisseuhtehorisont ja siis lähtekivim,
Ülejäänud kahel sama asi, ainult l'htekivimi osakaal väheneb kogu aeg.

12ö Anna hinnang tundramuldade kasutamisvõimalustele, Põhjenda mulla omadusi.
Tähtsal kohal soostumine, selle tulemusel tekib turvas,, saab kasutada energeetilistel eesmärkidel.
Ka väetisena.

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖKILLERÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖKALAÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖKALAÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖVOOTEÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖVÖÖTEÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖMÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖOÄOÄOOOOÖTAMMÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖAULÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖKUUSÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖKÖÖÖÖÖÖÖÖUÖÖÖÖÖUÖÖÖÖÖÖÖSÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖavatar
rrobot rom
Draakon

Posts : 387
Join date : 2010-10-20
Location : Patricku voodi all

View user profile

Back to top Go down

Back to top


Foorum :: Old :: Whatever

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum